سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
بالاى تپه اى كه مستقر شده بوديم، آب نبود. بايد چند تا از بچه ها، مى رفتند پايين، آب مى آوردند. دفعه ى اول، وقتى برگشتند،ديديم آقا مهدى هم همراهشان آمده. از فردا،هر روز صبح زود مى آمد. با يك دبه ى بيست ليترى آب. شهید مهدي زين الدينمنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/266/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]