سایت بهترین ابزار


بالا رفتن سنین ازدواج و عوامل آناول: مهریه سنگیندوم: جهیزیه سنگینسوم: بیکاریچهارم: مشکل مسکنپنجم: تجمل گراییششم: قصد ادامه تحصیلات دانشگاهیهفتم: اسراف و تبذیرهشتم : زیاده طلبی و توقعات نابجامنبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/298/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86+%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC+%D9%88+%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A2%D9%86

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]