سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
خواهرم انسانیت اینگونه نیست / شخصیت هم زیباییهدر گونه نیستخواهرم این بد حجابی خاری است / شخصیت همنیست بیماری استخواهرم این بد حجابی ترکش است / با حجاب دیدهدر آرامش استخواهرم این عشوه و نازو ریا / ای دریغ ازعفت و یک جو حیانازو عشوه جلوه ای حیوانی است / قلب مولاخون از این نادانی استقلب مولا درد ناک گردیده است / بد حجابی ریشهکن گردیده است ؟از شهیدان یادی آیا مانده است؟ / یا که عکسو چفیه بر جا مانده است!منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/273/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85...

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]