سایت بهترین ابزار


تاريخ : ۱۸ دى ۱۳۹۵
اینجا آسمان ابریست،آنجا را نمیدانم...اینجا شده پاییز،آنجا را نمیدانم...اینجا فقط رنگ است،آنجا را نمیدانم...اینجا دلی تنگ است،آنجا را نمیدانم...هی با خود فکر میکنم چگونه است که ما در این سر دنیاعرق می ریزیم و وضعمان این استآنها در آن سر دنیا عرق میخورند و وضعشان آن است!نمیدانم مشکل در نوع عرق است یا در نوع ریختن و خوردن (دکتر علی شریعتی)منبع : http://sadegh_amiri.avablog.ir/post/285/%D8%B3%D8%AE%D9%86+%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1+%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C

ارسال توسط اشكان پويان
نظرات (0)
[ ]